อบรมภาวนา ตอนเย็น

พระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร
วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เมษายน 2567

มีนาคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

มกราคม 2567

2566

ธันวาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ตุลาคม 2566

กันยายน 2566

สิงหาคม 2566

กรกฎาคม 2566

มิถุนายน 2566

พฤษภาคม 2566

เมษายน 2566

มีนาคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 2566

2565

ธันวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

กรกฎาคม 2565

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

2564

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

2563

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

กันยายน 2563

สิงหาคม 2563

กรกฎาคม 2563

มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มกราคม 2563

2562

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562

เมษายน 2562

มีนาคม 2562

มกราคม 2562

2561

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

2560

ธันวาคม 2560

ตุลาคม 2560

กันยายน 2560

สิงหาคม 2560

กรกฎาคม 2560

มิถุนายน 2560

พฤษภาคม 2560

เมษายน 2560

มีนาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

2559

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559

กันยายน 2559

สิงหาคม 2559

กรกฎาคม 2559

มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2559

เมษายน 2559

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

2558

ธันวาคม 2558

พฤศจิกายน 2558

ตุลาคม 2558

กันยายน 2558

สิงหาคม 2558

กรกฎาคม 2558

มิถุนายน 2558

พฤษภาคม 2558

เมษายน 2558

มีนาคม 2558

กุมภาพันธ์ 2558

มกราคม 2558

2557

ธันวาคม 2557

พฤศจิกายน 2557

ตุลาคม 2557

กันยายน 2557

สิงหาคม 2557

กรกฎาคม 2557

มิถุนายน 2557

พฤษภาคม 2557

เมษายน 2557

มีนาคม 2557

กุมภาพันธ์ 2557

พฤศจิกายน 2557

2556

พฤศจิกายน 2556

ตุลาคม 2556

กันยายน 2556

สิงหาคม 2556

กรกฎาคม 2556

มิถุนายน 2556

พฤษภาคม 2556

เมษายน 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มกราคม 2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546