เทศน์ตอนเช้า

พระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ เจฟฟรีย์ฐานิสฺสโร
วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556