เทศน์ตอนเช้า

พระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ เจฟฟรีย์ฐานิสฺสโร
วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เมษายน 2567

มีนาคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

มกราคม 2567

2566

ธันวาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ตุลาคม 2566

กันยายน 2566

สิงหาคม 2566

กรกฎาคม 2566

มิถุนายน 2566

พฤษภาคม 2566

เมษายน 2566

มีนาคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 2566

2565

ธันวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

กรกฎาคม 2565

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

2564

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

2563

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

สิงหาคม 2563

กรกฎาคม 2563

มิถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มกราคม 2563

2562

ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

พฤษภาคม 2562